NEUROPSYKOLOGI

Kliininen neuropsykologi Sinikka Bergström tekee neuropsykologiset tutkimukset, työkykyarviot sekä sairauden tai onnettomuuden aiheuttamien aivovammojen kuntoutukset Pohjois-Suomessa.

Miten neuropsykologiset ongelmat ilmenevät?

Neuropsykologiset ongelmat voivat ilmetä esimerkiksi tarkkaavaisuuden ja toiminnan ohjauksen häiriönä. Näiden lisäksi kielellisissä toiminnoissa, sensomotorisissa ja hahmottamiseen liittyvissä toiminnoissa voi esiintyä ongelmia. Henkilöllä voi olla myös vaikeuksia muistin, oppimisen tai sosiaalisen kanssakäymisen kanssa. Ongelmat voivat olla synnynnäisiä tai johtua myöhemmästä tapaturmasta tai sairaudesta.

Milloin tutkimusta tarvitaan?

Neuropsykologinen tutkimus on tarpeen diagnostisissa selvittelyissä jo diagnosoidun sairauden tai häiriön seurausten, työ- ja toimintakykyisyyden ja mahdollisten kuntoutustoimenpiteiden tarpeen ja tuloksellisuuden arvioinnissa. Tutkimus perustuu haastatteluihin, neuropsykologisiin testeihin ja tutkimustilanteessa tehtyihin havaintoihin.

Kenelle neuropsykologinen tutkimus sopii?

Neuropsykologista kuntoutusta tarvitsevat potilaat, joilla on neuropsykologisia jälkioireita neurologisesta sairaudesta tai vammasta tai jostakin muusta aivojen toimintaan vaikuttavasta häiriötilasta. Tavoitteena voi olla omaehtoisen ja itsenäisen selviytymisen parantaminen tai mahdollisesti menetetyn työkyvyn palauttaminen.